sakazakichiharu.com

Works

あめぼう
(ライオン)

あめぼう
  • 2011年6月~
  • ライオン「雨の恵みひろば」のキャラクター

  • あめぼう1
  • あめぼう2
  • あめぼう3

Menu

home

Home

news

News

books

Books

works

Works

events

Events

about

About

pagetop